معجون عزت نفس در زندگی مشترک - ایران زمین

موضوع: معجون عزت نفس در زندگی مشترک

گاهی اوقات به رغم توجه و محبت یکی از زن و شوهرها به دیگری، او خود را باور نداشته و بر این اعتقاد است که همسرش او را دوست نمی دارد. این عزت نفس پائین می تواند باعث بروز مشکلات زیادی در روابط آنها شود. برای حل این مشکلات همسر او باید موارد زیر را مدنظر قرار دهد.

¤. ابراز علاقه
فردی که دارای عزت نفس پائین است بیش از هر چیز نیازمند محبت و حمایت همسرش است.

¤. اعتبار بخشیدن و قدردانی
قدردانی خالصانه و بها دادن به اقدامات او برای خانواده، خانه، شغل و ‎.‎.‎. تأثیر بسزایی داشته و عزت نفس او را بالا می برد.

¤. اجتناب از شوخی و تمسخر
شوخی کردن با همسر بسیار عادی است اما برای فردی که عزت نفس او پائین است، شوخی همچون آتشی بر شخصیت اوست و این باور را در او به وجود می آورد که او فرد بی ارزشی است.

¤. بیان نقاط مثبت
هر کس نقاط قوت و نقاط ضعفی دارد که هر از گاهی یکی از آنها در نظر فرد بیشتر و پررنگ تر جلوه می کند. با بیان نقاط مثبت می توان عزت نفس از دست رفته همسر را به او بازگرداند و خوبی هایش را به او یادآور شد.

¤. ارتباط
گفت وگو با همسر و بیان احساسات می تواند مشکل را تا حدودی شفاف تر کرده و حل آن را آسان کند.

¤. توجه به احساسات شخص
توجه به همسر نباید مانع از توجه فرد به نیازهای خودش شود. او باید به نیازهای خود نیز توجه کرده و استرس را از خود دور نگاه دارد و همچنان عزت نفس خود را نیز بالا نگه دارد.

¤. بخشش
اگر شرایط بر وفق مراد نبوده و اوضاع مطابق انتظار نیست، بهتر است خود و همسر را بخشیده و از این تجربه درس گرفت.