ازدواج شگفت انگیز یک مرد با دو زن به صورت همزمان - ایران زمین

در یکی از روستاهای فومن :
این آقا داماد 28 ساله در راستای اجرای سنت ازدواج با یک تیر 2 نشان زد و در یک عمل انتحاری 2 دختر 27 و 24 ساله رو به عقد خودش درآورد !
البته حرف و حدیثهای فراوانی وجود داره که چطوری شد که اینطوری شد !!!حالا به نظر شما این آقا داماد چطوری موفق شده... ؟